Forside          Kontakt          Erfaring            Hvad kan klinikken tilbyde
Links          Hvad er senetensbehandling          Hvordan foregår en senetensbehandling

 


Hvad kan klinikken tilbyde ?

 

- Senetensbehandling / helhedsbehandling.
- Træningsvejledning og udfærdigelse af eget program i klinikkens motionslokale. ( herunder bevægeapparatstyrkende øvelser + smidigheds- og vejrtrækningsøvelser )
- Kost og motionsvejledning + udfærdigelse af eget program i klinikkens motionslokale.
- Kontakt til smerteklinik, rygcenter og speciallæger for eventuel yderligere udredning.
- Samtale ved psyko- og familieterapeut ( rådgivning, terapi og supervison )